Home » News » နည်းပညာတက္ကသိုလ် ပုသိမ် ၏ စုပေါင်း ၀ါဆို သင်္ကန်း ကပ်ပွဲ

နည်းပညာတက္ကသိုလ် ပုသိမ် ၏ စုပေါင်း ၀ါဆို သင်္ကန်း ကပ်ပွဲ

နည်းပညာတက္ကသိုလ် ပုသိမ် ၏ စုပေါင်း ၀ါဆို သင်္ကန်း ကပ်ပွဲ

နည်းပညာတက္ကသိုလ် ပုသိမ်တွင် ၀ါဆို သင်္ကန်း ကပ်ပွဲ ကို နှစ်စဉ် စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပ လျက်ရှိပါသည်။Picture2Back